Rólunk

Alakuló gyűlés

Csoportunk 2016. április 13-án, szerdán a Rákosszentmihályi Plébánia közösségi házában alakult 16 fővel, KÉSZ Bp. XVI. Csoport néven, a következő tisztségviselőkkel:

Dr. Mikó Magdolna megnövekedett külső elfoglaltságaira hivatkozva a 2016. októberi taggyűlésünkön bejelentette, hogy le fog mondani titkári tisztségének gyakorlásáról. Novemberi összejövetelünkön pedig átadta a nála lévő titkári iratokat és jelezte, hogy sajnos tagsági tevékenységét sem tudja folytatni. (Kilátásba helyezte, hogy kb. egy év múlva újra fogja kérni felvételét a csoportunkba.) Ezért december 7-én új titkárt választottunk.

Szintén a 2016. december 7-ei összejövetelünkön az elnök, titkár, pénztáros és pótküldött tisztségek mellé egyhangú szavazással informatikus tisztséget is létrehoztunk.

Tisztségvieslőink 2018. februárig:

A 2018. február 7-ei összejövetelünkön új pénztárost, 2018. március 5-én pedig – mivel dr. Nemesszeghy György egészségügyi okokra hivatkozva lemondott elnöki posztjáról – új elnököt is választottunk. Az elnökjelöltséget a korábbi titkárunk vállalta, így az új titkár kilétéről is szavaztunk.

Jelenlegi tisztségvieslőink:


Jelmondatunk: „Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok…” (Lk 10, 19)

Volt elnökünk, Dr. Nemesszeghy György, megválasztása után a közös célokat az alábbi öt pontban foglalta össze:
  1. Közvéleményt formáló vitákat folytatni a legjobb megoldások megtalálásához
  2. Országunk fejlődését segítő, irányt mutató, jól átgondolt javaslatokat alkotni
  3. Keresztény értékrendre épülő igazságos társadalmat tükröző, alaposan és részletesen megindokolt állásfoglalásokat közzétenni (KÉSZ-honlap, JEL újság)
  4. Magas szellemi színvonalú, értékes, harmonikus életvitelt terjeszteni, és ennek feltételeit biztosítani minden jóakaratú, becsületes magyar ember számára
  5. Isten áldásában bízva vállvetve együtt dolgozni az értelmes, keresztény világnézet szerint gondolkodó, rossz irányba nem manipulálható, igazságot kereső felebarátainkkal. Közös célunk az emberi társadalom értelmes szellemi világának fejlesztése, hogy jobb legyen a világ.
A KÉSZ Bp. XVI. Csoport működésének legfontosabb célja tehát az iránymutatás. Mi pedig az útkereszteződésnél álló „Útjelzőtáblát” az útbaigazító FESZÜLET szavát követjük az alábbi vers szerint:

Útjelzőtábla

Bódás János református papköltő verse

Vigyáz a falvak szélén, s ott áll
A szétfutó keresztutaknál.
Vigyáz, mindig útfélen állva,
S utat mutat mellén a tábla.

Lábára indák tekerőznek,
A barmok hozzá dörgölőznek,
Vállára galamb, varjú száll,
Az útról ráfröccsen a sár,
Nap fakítja és veri zápor,
Megrepedez a tél fagyától,
Kölykek vágnak belé sebet,
Beszennyezik kósza ebek,
De jó s balsorsban egyaránt
Áll és mutatja az irányt!

Mellette bölcsek és bolondok
Cipelnek álmot, vágyat, gondot,
Jönnek és mennek ifjak, vének,
Nászmenetek és temetések,
Ő áll és tűr, s nem válogat,
Mindenkinek utat mutat.

Útjelzőtábla lettem én is,
Ott, hol az út Isten felé visz.
Embersorsok útfelén állva
Mutatok mindig-egy irányba:
Krisztus felé… Nap szúr, ver zápor,
Didergek a közöny fagyától,
Bűn-indák reám tekerőznek,
Rút vágyak hozzám dörgölőznek,
Vállamra néha varjú száll,
S fülembe azt kiáltja: kár,
Az élet sara rámfrecseg,
Megsebeznek gonosz kezek,
De jó s balsorsban egyaránt
Állok, s mutatom az irányt,
Akik mellettem elhaladnak,
A tévedt tékozlófiaknak.

Mellemről Isten lángírása
Beragyog ködbe, éjszakába,
S szinte kiáltja: emberek,
Mindnyájan erre menjetek,
Bűnösök, bénák, betegek,
A Krisztus jár előttetek,
Csak a nyomába lépjetek,
Nála lesz békességetek,
Csak bízzatok és higyjetek
S szeressetek, szeressetek!

1935


* * *