Kommunizmus és kereszténység

Mindszenty József hercegprímás 1973-as kanadai beszéde

(A prédikáció az 1973-as kanadai korútján hangzott el, de a kéziratról hiányzik a hely és a nap megjelölése)

A Nagyboldogasszony és Szent István királyunk népéről, földjéről hozok nektek igaz értesülést, amire szükségetek van, mert két világ csap össze immár 1/2 még inkább 1/4 százada. Ismeritek mindkettőt hallomásból, sajtóból. Nehogy azt gondoljátok, hogy itt is középütt az igazság! Az egyik oldal teljes hazugság. Én hirdetem azt, amit tapasztaltam, és amire a püspökszentelésben kötelezett az Egyház: „Ne mondd a sötétet fénynek, a valótlant igazságnak!”

Az I. világháború után a nagyhatalmak elvették Szent István földjének 68, meghagyták 32%-át, 1/3-nál is kevesebbet, a vádlott meghallgatása nélkül. A vád: elnyomtuk a nemzetiségeket: 1915-ben 56% volt a magyar, 44%-ból voltak nekünk derék szepesi szászaink, de az egész németség tömegéből csak az erdélyi szászok idegenek tőlünk. Voltak nekünk jó vendjeink, sokácaink, bunyevácaink, Rákóczi ruténjai. Leszámítva a tót-szlovákot, a többi nemzetiség a török elől menekült ide védelemért, amit nekik megadtunk, vagy utána hívásra települten jöttek.

A II. világháborúba a Sztálin-szövetséges Hitler hajszolta bele az országot. A szintén Sztálin-szövetséges hatalmak odaajándékozták a 32%-os csonkot is a nemzetiségirtó Sztálinnak, akinél mi is nemzetiség lettünk. Sztálin istentelen, feleséggyilkos. Mi keresztények vagyunk. Hogy jöttek az oroszok? Volt 3 püspökhalál, 53 katolikus paphalál. A részeg és szifiliszes kirgiz felszabadítók megerőszakoltak, fegyveresen, 1 millió körüli nőt. Sztálin idetelepítettjei hadat üzentek Istennek, Egyháznak, a magyar történelemnek. Alakoskodva vallásszabadságot és emberi jogokat iktattak törvénybe. A választáson az orosz hadsereg támogatásával, választási visszaéléseik ellenére is, nálunk kapták a legkisebb szavazatot az új európai gyarmaton. A nemzetgyűlés, az abszolút többségi párt vezérei gyengék voltak. Az ország egész népe viszont nyelvre, vallásra való tekintet nélkül szembeszállt a rendszerrel. Orosz és rendőri terrorral elrabolták a katolikus hitvallásos iskolát, megszűntették az iskolai heti 2 órás hitoktatást, a közös vasárnapi templomba járást.

Elrabolták a fővárosban a harmadik legnagyobb és a ti pénzetekből is épült Regnum Marianum templomot, az összes kolostori, börtöni, iskolai, aggmenházi, kollégiumi stb. kápolnákat, ami a fővárosban az istentiszteleti helyek több mint 1/3-a. A kommunizmus nemcsak politikai párt, hanem legelsősorban világnézet – vallás ellen, Isten ellen, emberi lélek ellen, apostoli hitvallás ellen, Tízparancs és erkölcs ellen; gyilkol, rabol, zsúfolja a börtönöket, a szibériai munkatáborokat.

Lezülleszti az egyént, tönkre teszi a családot, csordává teszi a tömeget. Amely pillanatban valaki kommunista, abban a pillanatban megszűnik keresztény lenni. A keresztény: Krisztushívő, a kommunista: megtagadja az érte meghalt és föltámadt Jézus Krisztust, nem 30 ezüstért, csak egy csalásért. Hite az istentelenség, erkölcse az erkölcstelenség. Ismerem a világtörténelmet: a történelem legkegyetlenebb rendszere ez. Ezt megírtam már 1942-ben, a könyvet elkobozták, elégették, a szerzője sorsát ismeritek. Kétszer voltam kommunista börtönben, de ha kell, megyek harmadszor is.

Kedves Híveim, az igazság jegyében üljük a Szent István 1000 évet. Legyetek hálásak a befogadó Kanada iránt! Ezzel megfér, hogy legyetek hűek Szent István hitéhez és magyarságához magatokban és gyermekeitekben. Amen.

* * *